nepBulletins

विपदबाट प्रभावित जनताको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

NepShoot Image

विपदबाट प्रभावित जनताको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनफोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु