nepBulletins

रेबिज र डेङ्गुसहित ५२ रोग सङ्क्रामकको सूचीमा

NepShoot Image

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रामक रोगको सूची तयार पारेको छ ।

सरकारले राजपत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक ५२ वटा रोगलाई सङ्क्रामक रोगको…फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु