nepBulletins

राज्य कोषको दोहन : कबोल बमोजिम काम नगर्ने ३ सय आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा

राज्य कोषको दोहन : कबोल बमोजिम काम नगर्ने ३ सय आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा

NepShoot Image

राज्य कोषको दोहन : कबोल बमोजिम काम नगर्ने ३ सय आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमायहाँ क्लिक गरी पुर्ण समाचार पढ्नुहोस ।

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु