nepBulletins

राज्यका निकाय धाउँदा धाउँदै बित्न लाग्यो आर्थिक वर्ष, तर निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

राज्यका निकाय धाउँदा धाउँदै बित्न लाग्यो आर्थिक वर्ष, तर निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

NepShoot Image

राज्यका निकाय धाउँदा धाउँदै बित्न लाग्यो आर्थिक वर्ष, तर निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानीयहाँ क्लिक गरी पुर्ण समाचार पढ्नुहोस ।

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु