nepBulletins

यी हुन् ‘संक्रामक रोग’को सूचीमा समावेश ५२ वटा रोग

NepShoot Image

सरकारले ५२ वटा रोगलाई संक्रामक रोगको सूचीमा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिम ती रोगलाई संक्रामक रोगको सूचीमा राखेको हो । 

<p…फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु