nepBulletins

मीन भाम निर्देशित ‘शाम्बाला’ स्वीट्जरल्याण्डको लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलमा छनोट

मीन भाम निर्देशित ‘शाम्बाला’ स्वीट्जरल्याण्डको लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलमा छनोट

NepShoot Image

मीन भाम निर्देशित ‘शाम्बाला’ स्वीट्जरल्याण्डको लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलमा छनोटयहाँ क्लिक गरी पुर्ण समाचार पढ्नुहोस ।

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु