nepBulletins

बेथा प्रदूषणकोः स्वच्छ हावा नपाउँदा विनाशकारी विपद्को खतरा

dust-usaid.jpg

NepShoot Image

बेथा प्रदूषणकोः स्वच्छ हावा नपाउँदा विनाशकारी विपद्को खतरा

काठमाडौँ । बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण मानिसहरु स्वच्छ हावा प्राप्त गर्नबाट बन्चित…फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु