nepBulletins

प्रतिनिधिसभामा टेबल भयो लगानी सहजीकरणसम्बन्धी संशोधन विधेयक

NepShoot Image

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ। फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु