nepBulletins

पाल्पालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

पाल्पालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

NepShoot Image

रामपुर(पाल्पा)। पाल्पा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका दशवटै पालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो। हरेक…फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु