nepBulletins

नेपालमा ५२ किसिमका रोग सङ्क्रामकको सूचीमा 

NepShoot Image

नेपालमा ५२ किसिमका रोग सङ्क्रामकको सूचीमा 

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रामक रोगको सूची तयार पारेको छ । सरकारले…फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार

Share this news on

समाचारको श्रोतहरु